Podrška i solidarnost kao odgovor na pandemiju Covid-19

Podrska COVID-19

Tokom maja i juna, aktivistkinje i aktivisti Centra za razvoj zajednice LINK su uz pomoć prijatelja, partnera i donatora realizovali niz aktivnosti u cilju podrške i pomoći sugrađankama i sugrađanima iz osetljivih grupa koje je pandemija COVID-19 posebno pogodila. Uz podršku partnerske…

Aktivatori na putevima interkulturalnosti

Aktivatori na putu

Projekat „Aktivatori na putevima interkulturlnosti“ realizovali smo u sklopu programa Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora u 2020. godini. Projekat se bavio edukacijom mladih o vrednostima interkulturalnog suživota. Putem radionica smo uspeli da 25 mladih naučimo o različitim etničkim…