Pozivamo mlade od 15 do 30 godina sa područja Grada Sombora da učestvuju u obuci na temu prevencije trgovine ljudima koja se realizuje u sklopu projekta “Nisam rob(a)!”.