Projekti

Nisam roba

Udruženje Centar za razvoj zajednice LINK organizovalo je 12. Septembra uličnu akciju i panel diskusiju na temu prevencije trgovine ljudima u biblioteci u Bačkom Monoštoru u okviru projekta „Nisam rob(a)!“.

Nisam roba Stanisic

Sa predstavnicama udruženja, Stanišićani su razgovarali o oblicima i fazama trgovine ljudima, kao i načinima prevencije trgovine ljudima.

Nakon prošlogodišnje pauze, uz velike napore Komiteta za demokratiju i osnovna ljudska prava iz Kelna, kao i naših organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, uspeli smo realizovati mirovni kamp na moru. Kamp je realizovan od 24. do 31. jula 2021. godine, u mestu Seget Donji, u Hrvatskoj.

6. jula smo informisali građanke i građane Sombora o koracima za bezbedan boravak i zaposlenje u inostranstvu u cilju prevencije trgovine ljudima.

„Centar za razvoj zajednice LINK” 19. juna je organizovao obuku za mlade na temu prevencije trgovine ljudima i pružanja podrške osobama koje su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima.

Pozivamo mlade od 15 do 30 godina sa područja Grada Sombora da učestvuju u obuci na temu prevencije trgovine ljudima koja se realizuje u sklopu projekta “Nisam rob(a)!”.

Nisam roba

Projekat „Nisam rob(a)!” realizuje se u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta i sposobnosti lokalnih organizacija civilnog društva za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima, koje sprovodi NVO „Astra”.

Podrska COVID-19

Tokom maja i juna, aktivistkinje i aktivisti Centra za razvoj zajednice LINK su uz pomoć prijatelja, partnera i donatora realizovali niz aktivnosti u cilju podrške i pomoći sugrađankama i sugrađanima iz osetljivih grupa koje je pandemija COVID-19 posebno pogodila.

Mir sa zenskim likom

Konferenciju koja je deo istoimenog projekta organizovao je Centar za razvoj zajednice Link. Ovom prilikom okupilo se 70 učesnika iz 10 različitih gradova. Učesnice su bile žene iz tri države regiona (Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije) koje su doživele i preživele rat ´90-ih, te mladi okupljeni u YU Peace mrežu.

Martin_Stamenkovic

Svaka ugrožena zajednica ima umetnike koji ih podržavaju u vidu aktivizma i borbe za njihova prava. Ne ističem posebno fotografiju od ostalih umetnosti. U svetu fotografije i vidim sebe i smatram da mogu dati sebe kroz taj kanal komunikacije. Umetnost pruža pomoć, određenu utehu, sreću ili blagostanje.