Folkloraškim koracima kroz aktivizam i školovanje

Među mnogo mladih uspešnih ljudi u našem gradu ovaj serijal započinjemo sa Miroslavom. Miroslav Stričević, ili kako ga društvo oslovljava Miki, je momak iz Čonoplje koji se već 10 godina bavi folklorom. Pored folklora Miroslav se bavi i mirovnim aktivizmom kroz YU Peace mrežu već 3 godine. Učenik je Srednje ekonomske škole u Somboru.

Svoje folkloraške početke opisuje kao ljubav na prvi pogled, i danas se seća svoje prve probe u Kulturno umetničkom društvu „Vuk Karadžić“. Kada je u pitanju folklor, Miroslav ističe lepotu negovanja običaja i čuvanja od zaborava tradicije i kulture. Kao jednu od prednosti bavljenja folklorom navodi veliki broj putovanja na kojima je naučio mnogo o drugim kulturama i tradicijama. Nažalost, podrška mladih iz njegove srednje škole skoro da ne postoji, što ga ne sprečava da radi ono što voli. Miroslav takođe svira kordunašku samicu i šargiju i jedan je od predavača na kampu KUD „Vuk Karadžić“ o izvornim instrumentima kao što su gusle, frule i kordunaške samice.

Pored folklora Miroslav se bavi i aktivizmom, a rado pohađa obuke i edukacije na temu ljudskih prava. U aktivističkom svetu je stekao mnogo prijatelja koji mu pružaju podršku u svim sferama života. Osim toga volonterizam mu je omogućio da izgradi samopouzdanje.  

Kao zaključak Miroslav poručuje mladima da se uključe u aktivistički svet zato što će im to pomoći da steknu nova prijateljstva.

Fotografija – Anđela Tripković

Tekst – Milana Kandić

LAP 2021