O nama

Nekoliko reči

O nama

Udruženje “Centar za razvoj zajednice LINK“ osnovano je u julu 2018. godine zahvaljujući Superste.net konkursu Erste banke Srbije. Projekat “Biciklom do osmeha“ kojim je neformalna grupa LINK iz Sombora aplicirala na konkurs superste.net proglašen je za jedan od 10 pobednika ovog konkursa što nas je motivisalo da registrujemo udruženje i nastavimo da doprinosimo razvoju zajednice. Osnivačice udruženja su četiri žene sa bogatim aktivističkim iskustvom koje su kroz LINK postavile određene ciljeve i stvorile prostor za delovanje svih građana koji prihvataju ciljeve i Statut udruženja. 

Naša misija je doprinos razvoju i afirmaciji aktivne uloge građana u kreiranju građanskog društva podsticanjem aktivizma i participacije na lokalnom i nacionalnom nivou. Naša vizija je harmonično i produktivno građansko društvo zasnovano na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i tolerancije.

Ružica Rakinić,
predsednica
LINK
Ciljevi Udruženja:
 • promocija, zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda;
 • razvoj i podrška kulturno-umetničkim aktivnostima i mladim umetnicima;
 • podsticanje građanskog aktivizma i volonterizma na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • unapređenje kvaliteta života i integrisanje pripadnika ranjivih grupa u društvo;
 • podizanje svesti o značaju održivog razvoja i zaštita životne sredine;
 • promocija i razvoj preduzetništva, preduzetničkog duha, novih poslovnih modela i ideja za započinjanje biznisa;
 • unapređenje socijalne inkluzije;
 • promocija, podrška i razvoj socijalnih usluga;
 • podsticanje i jačanje razvoja ličnih, socijalnih i profesionalnih veština mladih, žena i pripadnika ranjivih grupa;
 • unapređenje zapošljivosti;
 • podsticanje i unapređivanje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora;
 • podrška javnom, privatnom i civilnom sektoru u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji kao i podizanje svesti građana o značaju pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji;
 • podrška procesima razvoja informacionog društva i promocija informacionih tehnologija;
 • jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva;
 • promocija i popularizacija sportsko-rekreativnih aktivnosti i zdravih i bezbednih stilova života;
 • promocija pacifizma i podsticanje pomirenja u regionu i ratom zahvaćenim područjima;
 • podsticanje interkulturnog i interreligijskog dijaloga;
 • podsticanje rodne ravnopravnosti i unapređenje položaja žena.

Misija Udruženja

Doprinos razvoju i afirmaciji aktivne uloge građana u kreiranju građanskog društva podsticanjem aktivizma i participacije na lokalnom i nacionalnom nivou.

Naš tim

Ružica Rakinić

Izvršna direktorka

Uvek za ravnopravnost.
Uvek za pravednost.
Spremna da se založi za diskriminisane, ugrožene, obespravljene.
U večitoj borbi da se tasovi na vagi uravnoteže.

Jelena Štulić

Članica Upravnog odbora

Aktivistkinja po rođenju, borkinja po opredeljenju. Uvek tu za druge, odlučna da menja okruženje na bolje. 
„Svojim zalaganjem možda ne možeš promeniti svet, ali možeš spasiti nečiji život.“

Valerija Forgić

Članica Upravnog odbora

Pružena ruka. I kao pesnica i kao pomoć I kao podrška i kao obećanje. Pružena ruka kao borba, kao empatija, kao solidarnost.
„Pametno birajte svoje bitke. Da vam ne bude žao zbog onih koje ste propustili, niti sramota zbog onih u koje ste se upustili.“