Nekoliko reči

O nama

Udruženje Centar za razvoj zajednice LINK osnovano je 2018. godine u Somboru sa vizijom kreiranja harmoničnog i produktivnog građanskog društva zasnovanog na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i tolerancije.

Naša misija je doprinos razvoju i afirmaciji aktivne uloge građana u kreiranju građanskog društva podsticanjem aktivizma i participacije na lokalnom i nacionalnom nivou.

Pre zvaničnog osnivanja, više od 10 godina delovali smo kao neformalna grupa Aktivatori i u kontinuitetu (svake nedelje) sprovodili različite aktivnosti (radionice, treninge, akcije, diskusije) za mlade iz Sombora i ruralnih područja oko Sombora.

Trenutno brojimo više od 50 aktivnih mladih članova/ica koji u kontinuitetu pohađaju edukacije na teme kao što su ljudska prava, vladavina prava, demokratija, mirovni aktivizam i suočavanje s prošlošću, prevencija trgovine ljudima, ženska prava, feminizam, zaštita životne sredine i održivi razvoj, LGBT prava, prava marginalizovanih grupa, empatija, solidarnost i sl.

Osim mladih članova/ica, brojimo više od 40 eksperata/kinja iz oblasti obrazovanja, psihologije, pedagogije, sociologije, novinarstva i sl. koji svojim znanjem aktivno doprinose radu i rastu LINK-a.

Članica smo YU Peace mreže – Mladi ujedinjeni u miru (jedina članica iz Srbije) u sklopu koje već 30 godina organizujemo kampove, edukacije i razmene mladih iz Srbije, Hrvatske (Vukovar) i BiH (Tuzla, Srebrenica i Gornji Vakuf-Uskoplje) u cilju izgradnje mira, empatije, solidarnosti i razumevanja. Kroz projekat je prošlo više od 30.000 mladih. Projekat finansira Komitet za osnovna ljudska prava i demokratiju iz Kelna.

Od 2022. godine smo članica AT mreže Srbije u sklopu koje smo realizovali niz aktivnosti u oblasti prevencije trgovine ljudima.

Članica smo lokalnog Saveza udruženja Grada Sombora i Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji.

Ružica Rakinić,  izvršna direktorka

ORGANI LINK-a

UPRAVNI ODBOR:

IZVRŠNA DIREKTORKA:

NADZORNI ODBOR: