Održana obuka za mlade na temu prevencije trgovine ljudima

„Centar za razvoj zajednice LINK”  je 19. juna organizovao obuku za mlade na temu prevencije trgovine ljudima i pružanja podrške osobama koje su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima.

Obuci su prisustvovali mladi od 17 do 30 godina, različitih zanimanja koji vole da putuju, a deo njih razmišlja i o zaposlenju u inostranstvu. Ova obuka je druga u nizu aktivnosti u sklopu projekta nakon čega slede diskusije po selima, akcije i radionice po školama. Obuku su vodile Valerija Forgić i Jelena Štulić iz „Centra za razvoj zajednice LINK”.

Veoma lako se možemo naći u situaciji da neko naš život obezvredi, poistoveti ga sa robom i poništi nas kao ličnost.
O koracima i aktivnostima koje mogu podići našu bezbednost da ne bismo postali žrtve trgovine ljudima razgovarali smo sa mladima iz Sombora i okolnih sela.
Ova obuka je druga u nizu aktivnosti nakon čega sledi akcija u gradu, diskusije i akcije po selima, radionice po školama.
Trgovina ljudima je prisutna oko nas mnogo više nego što smo sami svesni. Prevencija u vidu edukacije i razmene iskustava neizostavan je faktor u efikasnoj borbi protiv nje.
Zahvaljujemo izuzetno zainteresovanim i aktivnim učesnicama.
Projekat “Nisam rob(a)!” realizuje se u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta i sposobnosti lokalnih organizacija civilnog društva za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima, koje sprovodi Nvo Astra u sklopu projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, podržanog od strane Evropske unije.