Seminar na temu prevencije trgovine ljudima

Nisam roba

„Centar za razvoj zajednice LINK” je organizovao seminar na temu prevencije trgovine ljudima i pružanja podrške osobama koje su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima.
Seminar je okupio aktivistkinje, psihološkinje, pedagoškinje, socijalne radnice, profesorke stranih jezika i druge stručnjakinje koje se u svom radu susreću sa devojkama i ženama, posebno onima koje su u potrazi za poslom u inostranstvu. Seminar je vodila Tatjana Nikolić iz Centra za devojke iz Niša.8. i 9. maja.

Seminar na kome smo slušajući se međusobno preispitivale sebe i svoje stavove, saznavali nove informacije važne za podizanje nivoa opreza, sticali veštine koje nam mogu pomoći da zaštitimo ljude oko sebe.

Ovaj seminar je prvi u nizu aktivnosti nakon čega sledi obuka volontera, radionice po školama, diskusije po selima, akcije.

Trgovina ljudima nije nešto što se događa nekome daleko, prisutna je i vreba u svim sredinama. Neophodna je konstantna edukacija i saradnja da bismo bili uspešni u borbi protiv nje.

Zahvaljujemo fantastičnim učesnicama i predivnoj Tatjani Nikolić iz Centar za devojke/Center for Girls koja je vodila seminar.

Projekat “Nisam rob(a)!” realizuje se u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta i sposobnosti lokalnih organizacija civilnog društva za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima, koje sprovodi Nvo Astra u sklopu projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, podržanog od strane Evropske unije.