Dr-Igor-Perisic

Napisao sam više književnokritičkih i teorijskih ogleda koji se bave kvir temama i likovima u književnosti. Ove godine nameravam da ih saberem u knjigu, zasad neotkrivenog naslova. Mislim da će to biti važno i za LGBT+ zajednicu, ali i za srpsku književnu misao. Naime, videće se koliko su kvir pitanja – naravno ne pod tim imenom – prisutna odavno, skoro vek i po otprilike, u srpskoj književnosti i kulturi.