Nisam rob(a)

Nisam roba

Udruženje Centar za razvoj zajednice LINK organizovalo je 12. Septembra uličnu akciju i panel diskusiju na temu prevencije trgovine ljudima u biblioteci u Bačkom Monoštoru u okviru projekta „Nisam rob(a)!“.

Nisam roba Stanisic

Sa predstavnicama udruženja, Stanišićani su razgovarali o oblicima i fazama trgovine ljudima, kao i načinima prevencije trgovine ljudima.

6. jula smo informisali građanke i građane Sombora o koracima za bezbedan boravak i zaposlenje u inostranstvu u cilju prevencije trgovine ljudima.

„Centar za razvoj zajednice LINK” 19. juna je organizovao obuku za mlade na temu prevencije trgovine ljudima i pružanja podrške osobama koje su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima.

Pozivamo mlade od 15 do 30 godina sa područja Grada Sombora da učestvuju u obuci na temu prevencije trgovine ljudima koja se realizuje u sklopu projekta “Nisam rob(a)!”.

Nisam roba

Projekat „Nisam rob(a)!” realizuje se u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta i sposobnosti lokalnih organizacija civilnog društva za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima, koje sprovodi NVO „Astra”.