Nisam roba Stanisic

Sa predstavnicama udruženja, Stanišićani su razgovarali o oblicima i fazama trgovine ljudima, kao i načinima prevencije trgovine ljudima.