LINK postao članica Krovne organizacije mladih Srbije

U periodu od 27. do 29. oktobra 2023. u Bajinoj Bašti održana je jedanaesta redovna Skupština Krovne organizacije mladih Srbije. Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez udruženja mladih i za mlade koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u…