LINK postao članica Krovne organizacije mladih Srbije

U periodu od 27. do 29. oktobra 2023. u Bajinoj Bašti održana je jedanaesta redovna Skupština Krovne organizacije mladih Srbije.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez udruženja mladih i za mlade koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je zagovaračka platforma za unapređenje položaja mladih i deluje kao spona između mladih, svojih organizacija članica i različitih donosioca odluka i pružaoca programa i usluga za mlade (pre svega države i institucija).

Skupštini su prisustvovale brojne predstavnice i predstavnici KOMS organizacija članica i organi KOMS – Upravni i Nadzorni odbor KOMS, kao i Sekretarijat i Predsedništvo. 

Tokom prvog dana Skupštine predstavljen je i razmotren izveštaj Komisije za prijem i reviziju članstva, koja se u proteklom periodu bavila revidiranjem postojećih i mapiranjem potencijalnih organizacija članica.

Jelena Štulić, delegatkinja LINK-a predstavila je rad naše organizacije nakon čega je usledilo glasanje i sa 52 glasa ZA i 2 uzdržana LINK je primljen u članstvo Krovne organizacije mladih Srbije.

Osim LINK-a u članstvo je primljeno još šest novih organizacija:

  • PIN – Psychosocial Innovation Network
  • Udruženje građana Erudita
  • Novosadska novinarska škola
  • Moj krug
  • Novi treći put
  • Džedajski pokret

U ovom trenutku, KOMS ima 110 organizacija u svom članstvu.

Skupština KOMS bila je odlična prilika za umrežavanje sa različitim organizacijama iz Srbije, razmenu iskustava i razmatranje mogućnosti potencijalne saradnje u cilju unapređenja položaja mladih.

FOTO izvor: KOMS