Problemi mladih u oblasti mentalnog zdravlja

Predstavnici udruženja Centar za razvoj zajednice LINK, Luka Galetin i Vladimir Kosanović učestvovali su na treningu sa temom javnog zagovaranja i sprovođenja inicijativa koje se tiču mentalnog zdravlja mladih. Nakon toga organizovali su dve radionice na kojima su okupili oko 30 mladih srednjoškolaca sa kojima su diskutovali o značaju očuvanja mentalnog zdravlja, o dominantnim problemima mladih i razmatrali potencijalne načine rešavanja problema i uvođenja sistemskih rešenja koja bi doprinela očuvanju mentalnog zdravlja mladih u našoj zajednici.

ZAŠTO?

Procenjuje se da se oko četvrtine mladih širom sveta bori sa nekim problemom u vezi sa mentalnim zdravljem, a još je više onih koji u svakodnevnom životu nailaze na brojne izazove koji do tih problema mogu dovesti. O značaju i ugroženosti mentalnog zdravlja mladih otvorenije je počelo da se govori tokom pandemije COVID-19. U istraživanju Krovne organizacije mladih Srbije iz 2021.godine (Istraživanje zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji) učestvovalo je više od mladih, a ključni nalazi u oblasti mentalnog zdravlja su:

 • više od dve trećine ispitanika (68,5%) ima anksioznost;
 • više od polovine ispitanika (51,9%) ima simptome umerene ili teške depresije;
 • više od trećine ispitanika (34,2%) je navelo da su im bile potrebne usluge psihologa/ psihoterapeuta tokom poslednjih šest meseci, ali da nisu razgovarali sa psihologom/ psihoterapeutom.

KOJI SU PROBLEMI MLADIH U SOMBORU?

Tokom konsultativnog procesa sprovedenog na interaktivnim radionicama, mladi su navodili koji su to najzastupljeniji problemi mladih u vezi sa mentalnim zdravljem:

 • Nemaju ili ne znaju sa kim mogu da razgovaraju i kome da se obrate za pomoć
 • Porodični problemi, nasilje u porodici, depresija
 • Stres koji uzrokuje školovanje, obaveze i interpersonalni odnosi u školi
 • Izolovanost/isključenost mladih (neprihvatanje, nemogućnost uklapanja u društvo)
 • Institucije koje ne rade svoj posao i doprinose ugrožavanju mentalnog zdravlja mladih
 • Ugrožavanje ljudskih prava mladih
 • Opšte stanje u društvu i kultura nasilja
 • Problemi u vezi sa samopouzdanjem
 • Asocijalnost
 • Strah i nelagoda oko odlaska u školu
 • Nasilje
 • Patrijarhalne norme
 • Bolesti zavisnosti
 • Isključenost i nizak stepen informisanosti i mladih i starijih
 • Nizak nivo svesti o značaju mentalnog zdravlja
 • Nekompetentnost stručnjaka
 • Vršnjačko nasilje
 • Nedovoljna edukovanost razrednih starešina
 • Nezadovoljstvo kvalitetom rada zdravstvenih ustanova u Somboru u oblasti mentalnog zdravlja
 • Poteškoće sa zapošljavanjem
 • Traume iz detinjstva
 • Manjak profesionalaca i usluga u zajednici
 • Nedovoljna informisanost o podršci i mentalnom zdravlju
 • Stigma oko mentalnog zdravlja
 • Osuđivanje-omalovažavanje-izbegavanje
 • Nedostatak podrške i razumevanja za mlade
 • Negativni uticaj male sredine
 • Odbojnost starijih prema temi mentalnog zdravlja
 • Manjak razumevanja prema mladima
 • Nedostatak profesionalnosti kod stručnih lica
 • Osećaj krivice, bespomoćnosti, neuvaženosti, neprihvaćenosti u zajednici

Kao uzroke problema navode odnose u porodici, odnose sa prijateljima, partnerske odnose, komplekse koji se ispoljavaju zbog sistema vrednosti, gubitke u životu, nerazumevanje od strane okoline, previše obaveza, nedostatak ljubavi i pažnje. Mladi navode da je među vršnjacima zastupljena anksioznost, depresija, ADHD, bolesti zavisnosti, poremećaji ishrane, poremećaj pažnje i sl.

ŠTA JE POTREBNO DA SE URADI?

Na osnovu predloga i informacija dobijenih tokom konsultativnog procesa sa mladima, možemo zaključiti da:

 • postoji potreba za širenjem sistema podrške mladima u oblasti mentalnog zdravlja, odnosno uvođenje različitih besplatnih programa i usluga u cilju očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja mladih u Somboru;
 • mladi žele da budu informisani o temi mentalnog zdravlja;
 • potrebno je kontinuirano informisanje mladih kako bi im se pomoglo da shvate da su problemi mentalnog zdravlja sastavni deo života, da su rasprostranjeni i izlečivi i informisati ih o dostupnim besplatnim načinima za dobijanje pomoći;
 • potrebno je organizovati radionice za prepoznavanje i imenovanje određenog emotivnog stanja;
 • mladi žele više edukativnih interaktivnih sadržaja poput radionica na temu mentalnog zdravlja u širem smislu, obuhvatajući prvenstveno teme koje navode da su dominantni problemi koji narušavaju mentalno zdravlje;
 • važno je približiti mladima psihološku pomoć kao adekvatan izvor podrške i raditi na dekonstruisanju stereotipa i predrasuda;
 • potrebni su programi koji će unaprediti socijalne veštine mladih, osnažiti ih za suočavanje za određenim simptomima, izazovima i kriznim situacijama, i informisati ih o mehanizmima za prevazilaženje stresnih i teških životnih situacija i odluka;
 • potrebno je sprovoditi kontinuirane programe za razvoj empatije i solidarnosti kod mladih kao i različite kreativne, humanitarne, rekreativne, i slične aktivnosti u cilju prevencije socijalne isključenosti;
 • potrebno je edukovati mlade kako bi na adekvatan način mogli da prepoznaju kada i kako da reaguju u slučaju da im se prijatelji nalaze u problemu;
 • potrebno je realizovati sveobuhvatno istraživanje u oblasti mentalnog zdravlja mladih u Somboru kako bi se što bolje razumele specifičnosti lokalnog konteksta;
 • potrebno je organizovati kontinuirane obuke za razredne starešine i prosvetne radnike u oblasti mentalnog zdravlja i raditi na jačanju motivacije prosvetnih radnika za učešće u ovakvim edukacijama.

Aktivnosti su realizovane kao deo nacionalne kampanje za mentalno zdravlje u sklopu projekta  „Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz razvoj kapaciteta lokalnih aktera 1.0“ koji finansira Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije a sprovode: NAPOR (Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada), OPENS, Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade, KOMS (Krovna organizacija mladih Srbije) i Savez izviđača Srbije. Ovaj projekat predstavlja deo nacionalnog programa namenjenog povećanju stepena vidljivosti programa, usluga i aktivnosti namenjenih mladima na temu mentalnog zdravlja.