Volonterke LINK-a obezbedile besplatne higijenske uloške u Srednjoj ekonomskoj školi Sombor

Volonterke LINK-a srednjoškolskog uzrasta, Dijana Vojvodić i Nikolina Sekulić, prepoznavši problem menstrualnog siromaštva i u našoj zajednici, pokrenule su inicijativu za uvođenje besplatnih higijenskih uložaka u Srednjoj ekonomskoj školi Sombor. Svoju ideju izložile su rukovodstvu škole koje je prepoznalo problem i pružilo podršku u daljim koracima za ostvarivanje zamišljenog. Nakon toga Dijana i Nikolina iznele su svoju zamisao na Učeničkom parlamentu, a vršnjacima su se obratile sa izlaganjem o rasprostranjenosti ovog problema u Srbiji i važnosti da ga prepoznamo i radimo na njegovom ublažavanju.

Iako je menstruacija prirodan proces kroz koji žene i devojčice u proseku prolaze jednom mesečno tokom čitavog trajanja reproduktivnog perioda, u našem društvu je i dalje često tabu tema o kojoj se šapuće, a menstrualni higijenski proizvodi se sakrivaju. Žene i devojčice su često primorane da štede na ulošcima i ostalim menstrualnim higijenskim proizvodima koji su im neophodni u toku menstruacije. Nepristupačnost menstrualnih higijenskih proizvoda kod pojedinih žena i devojčica može rezultirati fizičkim, mentalnim i emocionalnim izazovima.

Kada bi se sabrali svi dani menstrualnog krvarenja tokom života prosečne žene, procena je da bismo dobili oko 8 godina u toku kojih postoji potreba za korišćenjem menstrualnih higijenskih proizvoda kako bi žene očuvale zdravlje i mogle nesmetano funkcionisati – školovati se, stupati u socijalne interakcije, odlaziti na posao i sl. Procenjuje se da u uslovima menstrualnog siromaštva živi preko 500 miliona žena širom sveta.

Sa mladim volonterima i volonterkama u LINK-u često razgovaramo o problemima koje oni vide i prepoznaju u svom okruženju. Veliki deo njih pohađa srednju školu pa se često okolnosti koje žele da promene odnose upravo na život u školi. Mlade upoznajemo sa inicijativama i pozitivnim primerima u okruženju i podržavamo njihovo istraživanje načina za rešavanje problema u drugim zajednicama. Osim toga, mladima pomažemo da razvijaju empatiju i solidarnost, unaprede veštine javnog nastupa i javnog zagovaranja.

Sve ovo ohrabrilo je ove mlade devojke da pokrenu inicijativu i da se upuste u izazov uvođenja besplatnih higijenskih uložaka u svoju školu.

Centar za razvoj zajednice LINK godinama unazad ima odličnu saradnju sa Srednjom ekonomskom školom Sombor koja je i ovaj put prepoznala važnost inicijative njenih učenica, a volonterki LINK-a.

Anketiranjem učenica Dijana i Nikolina su saznale da je problem menstrualnog siromaštva rasprostranjen i u našem gradu i da je to tema o kojoj se malo priča, a nekim učenicama predstavlja veliki problem. Dobile su većinsku podršku da ideju sprovedu u delo i da se u ženskim toaletima u školi uvede praksa postavljanja kutija sa besplatnim higijenskim ulošcima. Nakon ovog koraka, suočile su se sa novim izazovom – kako obezbediti sredstva za ovu ideju?

Predsednik Učeničkog parlamenta, Ilija Miličević, koji je takođe volonter LINK-a, predložio je mogućnost da se za ovaj cilj preusmere sredstva koja se ostvare recikliranjem plastičnih flaša u školi. Na taj način učenice/i bi se motivisali da još više obrate pažnju na separatno odlaganje otpada čime bi se uticalo i na očuvanje životne sredine, a ujedno bi se obezbedio deo potrebnih sredstava. Period pripreme i zagovaranja trajao je dva meseca, a prvi besplatni ulošci postavljeni su u januaru 2024. godine.

Inicijativa koja je odlično prihvaćena od strane učenika/ca i zaposlenih u školi, podstakla je učenice iz drugih srednjih škola u Somboru koje žele da pokrenu slične inicijative u svojim školama. Isto tako, inicijativa je otvorila prostor za razmatranje drugih načina održivosti i pronalaženje stabilnijih izvora finansiranja higijenskih uložaka u srednjim školama u Somboru.

Ponosni smo na naše mlade volonterke i volontere koji uče da prepoznaju probleme u zajednici i koji imaju želju i znanje da na njima rade i da ih rešavaju. Takođe, raduje nas što škole poput Srednje ekonomske škole Sombor prepoznaju važnost inicijativa koje pokreću mladi i na taj način zajedno sa njima rade na poboljšanju okruženja u kom živimo.

Foto: Volonter i volonterke LINK-a. Inicijatorke Dijana
Vojvodić i Nikolina Sekulić
; Predsednik Učeničkog parlamenta SEŠ, Ilija
Miličević