Mesec: avgust 2021.

Nisam roba Stanisic

Sa predstavnicama udruženja, Stanišićani su razgovarali o oblicima i fazama trgovine ljudima, kao i načinima prevencije trgovine ljudima.

Nakon prošlogodišnje pauze, uz velike napore Komiteta za demokratiju i osnovna ljudska prava iz Kelna, kao i naših organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, uspeli smo realizovati mirovni kamp na moru. Kamp je realizovan od 24. do 31. jula 2021. godine, u mestu Seget Donji, u Hrvatskoj.

6. jula smo informisali građanke i građane Sombora o koracima za bezbedan boravak i zaposlenje u inostranstvu u cilju prevencije trgovine ljudima.

„Centar za razvoj zajednice LINK” 19. juna je organizovao obuku za mlade na temu prevencije trgovine ljudima i pružanja podrške osobama koje su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima.