Obuka

„Centar za razvoj zajednice LINK” 19. juna je organizovao obuku za mlade na temu prevencije trgovine ljudima i pružanja podrške osobama koje su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima.

Pozivamo mlade od 15 do 30 godina sa područja Grada Sombora da učestvuju u obuci na temu prevencije trgovine ljudima koja se realizuje u sklopu projekta “Nisam rob(a)!”.