Nisam rob(a) – panel diskusija u Bačkom Monoštoru

Nisam roba

Udruženje Centar za razvoj zajednice LINK organizovalo je 12. Septembra uličnu akciju i panel diskusiju na temu prevencije trgovine ljudima u biblioteci u Bačkom Monoštoru u okviru projekta „Nisam rob(a)!“.  

Sa žiteljima Bačkog Monoštora smo razgovarali o oblicima i fazama trgovine ljudima, kao i načinima prevencije trgovine ljudima.

Projekat “Nisam rob(a)!” realizuje se u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta i sposobnosti lokalnih organizacija civilnog društva za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima, koje sprovodi Nvo Astra u sklopu projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, podržanog od strane Evropske unije.