Učešće u javnoj raspravi o nacrtu LAP-a za rodnu ravnopravnost

Na jednom od druženja prethodne nedelje analizirali smo nacrt Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Sombora za period 2023-2025. godine.

Više od 15 mladih aktivistkinja i aktivista LINK-a pažljivo su analizirali nacrt koji je bio na uvidu javnosti i definisali predloge aktivnosti za koje smatraju da treba da se nađu u ovom dokumentu.
 
Pet aktivistkinja i aktivista LINK-a učestvovalo je u javnoj raspravi o nacrtu LAP-a i tom prilikom predstavnicima lokalne samouprave izneli i obrazložili predloge aktivnosti.
 
Ponosni smo na mlade koji imaju inicijativu i učestvuju u demokratskim procesima.