Aktivatori na putevima interkulturalnosti

Projekat „Aktivatori na putevima interkulturlnosti“ realizovali smo u sklopu programa Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora u 2020. godini. Projekat se bavio edukacijom mladih o vrednostima interkulturalnog suživota. Putem radionica smo uspeli da 25 mladih naučimo o različitim etničkim grupama, religijama i tradiciji kako bismo ih pripremili za učešće na mirovnom kampu YU Peace mreže.

Na mirovnim kampovima učestvuju mladi iz Vukovara (R. Hrvatska), Srebrenice, Gornjeg Vakufa-Uskoplja i Tuzle (BiH) i Sombora (R. Srbija). Radionice o predrasudama, toleranciji i razumevanju direktno pripremaju učesnike za ovakav kamp.