GENDERIZE ME!

U sklopu projekta realizovan je trening koji je okupio omladinske radnike/ce, omladinske lidere/ke kao i druge osobe koje rade sa mladima (nastavnici/ce, profesori/ke, sportski treneri/kinje, aktivisti/kinje organizacija civilnog društva i sl.) sa teritorije Republike Srbije.
Učesnici/ce su tokom treninga unapredili znanja i veštine u oblasti rodnog identiteta (rodni i seksualni identitet, sličnosti i razlike; dekonstrukcija stereotipnih uloga muškarca/žene; aspekti rada sa mladima; itd.), a nakon treninga stečeno znanje primenili u radu sa mladima.


Polaznici treninga, Stefan Mihajlovski i Darko Ilin uradili su niz intervjua kroz koje su se bavili problemima LGBT+ zajednice u Srbiji.

Projekat “GendeRize Me! – Nacionalni trening o rodnom identitetu u omladinskom radu” realizuje Centar za razvoj zajednice LINK iz Sombora u partnerstvu sa Centrom za regenerativnu održivost gradova CeROG iz Novog Sada, a uz finansijsku podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope (EuropeanYouthFoundation).