Mladi iz LINK-a na ERASMUS+ kampu u Vukovaru

Mirovni kamp u Vukovaru
Mirovni kamp YuPeace mreže u Vukovaru održan je tokom avgusta 2022. finansiran u sklopu Erasmus plus programa i delom Komiteta za osnovna ljudska prava i demokratiju iz Kelna.

Na kampu je zajedno učestvovalo 50 mladih iz 3 države i 6 gradova: Tuzle, Srebrenice, Brčkog, Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Vukovara, i Sombora.

Mladi koji su se upoznali na prethodnim kampovima imali su prilike da se ponovo sretnu i još više povežu. Teme poput uloge pojedinca i porodice, kulture i kulturne baštine, različitosti i tolerancije, mirovnog aktivizma i sličnih zaokupljale su učesnike ne samo na radionicama nego i tokom slobodnog vremena. Naravno, bilo je prostora i vremena i za igru, smeh i zagrljaje.

Učesnike somborske grupe vodila je Milana Kandić.