Poseta Muzeju ratnog detinjstva u Sarajevu

Muzej ratnog detinjstva
9. i 10. aprila smo sa prijateljima iz YuPeace mreže posetili Muzej ratnog detinjstva u Sarajevu i pogledali trenutnu postavku predmeta koji su u njemu izloženi.
Muzej je nastao na inicijativu Jasminka Halilovića, 2017. godine i od tada on je otvoren za posete.
Mladi su imali priliku da vide kako su deca koja su živela u područjima zahvaćenim ratom provodila te teške dane, kako su se nosila sa neprilikama koje je rat doneo, ali i kako su uspevala uprkos svemu da žive i prežive.
Izložba je na nas ostavila jak utisak i iz Muzeja izašli smo sa mnoštvom emocija koje je trebalo posložiti…

Hvala Muzeju ratnog detinjstva na gostoprimstvu